3 جولای 2016 ... امور ثبت – بایگانی – ذخیره سازی – جستجو – انواع نمونه نامه – سربرگ متنوع – چاپ در ... صدور کامل دفترچه پروانه ساختمان- ثبت دفترچه کامل- صدور پروانه تک برگ- .... خود را در بخش پیشنهادات برای شرکت ارسال نمایید و یا در سربرگ دهیاری ،شورا و ... مشاهده امکانات جدید نرم افزار دهیاری ترز دانلود نرم افزار دهیاری ترز.