تأمین کننده انواع یخچال و فریزر فروشگاهی دستگاههای بستنی ساز ... میلاد تهران درغرفه بازرگانی آی تک با حضور آقای لوکا بیزرا مدیر عامل شرکت بیزرا و آقای دکتر ...