فروش پاپ کرن توپی سنتی و پاپ کرن پنیری و تخمه آفتابگردان سنتی با برند ویسپر در بسته ... پارسیان ایران شرکت تولیدی صنعتی، تهران، تلفن: دهخطویژه.