2 سپتامبر 2015 ... دبیر دومین جشنواره ملی پسته ایران در دامغان نیز در این جلسه اظهار داشت: ... به پخش تیزر کوتاه از شبکه‌های سراسری، شرکت بهره برداران پسته دامغان ...