11 ژوئن 2016 ... در سال جاری آمریکا حدود ۳۳۰هزار تن و ایران حدود ۱۷۰هزار تن پسته تولید ... مدیرعامل شرکت ملی گاز: سر و صدا درباره افزایش قیمت گاز بی‌مورد است.