14 سپتامبر 2016 ... سومین جشنواره ملی پسته ایران با حضور تجار، بازرگانان و کارشناسان کشاورزی داخلی و خارجی در دامغان آغاز شد.