6 ژانويه 2017 ... شرکت سهامی کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) درسال ۱۳۴۳ تأسیس و در محل ... پس از انقلاب، عمده سهام شرکت در اختیار بنیاد دینی و فرهنگی صدوق ...