بازدید رهبر معظم انقلاب از گروه صنعتی مپنا و دیدار با کارگران · بازدید مدیر کل و مقامات گمرک اصفهان از شرکت ساخت تجهیزات سپاهان · بازدید مدیرعامل بخش تولید ...