ایران ناژو. زير مجموعه: صنایع پزشکی، دارویی. مدير عامل: محمد نیلفروشان. مدير R&D: ... زمينه هاي فعاليت: تولید کننده محصولات دارویی آرایشی و بهداشتی. پروژه‌ها:.