سرویس اینترنت بی سیم (وایرلس)، سرویسی است بر مبنای ارتباط رادیویی بین ... شرکت عفیف نت دارای یکی از گسترده ترین شبکه های پوشش وایرلس در شیراز می ...