15 ا کتبر 2012 ... شركت ساپكو يكي از شركت هاي اقماري اصلي ايران خودرو است. اين شركت در آذرماه سال 72 تاسيس شد و فعاليت رسمي خود را در ابتداي سال 73 آغاز كرد.