3 ا کتبر 2016 ... کارفرمای شرکت محسن اگهی استخدام استخدام شرکت محسن .را منتشر کرد استخدام. ... متن آگهی. گروه صنايع غذایی محسن دعوت به همکاری می نماید.