شرکت ارتباطات مبین‌نت با ارائه شبکه اختصاصی مجازی در ۱۳۰ شهر کشور، گزینه‌ای ... بخش شبکه شرکت پویا نت با تكیه بر تجربه چندین ساله و توان و تخصص فنی ... امروزه شرکت ها و سازمان ها و کاربران خانگی به دنبال راه حل های امنیتی پویایی ... فنی شبکه‌های مخابراتی، کامپیوتری، صنعتی و الکترونیکی را درشهر تهران دارد.