شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (فناپ) در سال 1384 با مشاركت گروه مالي ... شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس در ابتدا با عنوان « کنسرسیوم بلیت الکترونیکی» با مشارکت سه شرکت فناپ، برهان مبین و فرامد در راستای ...