16 نوامبر 2016 ... شرکت هواسازان تبریز ... عملکرد کمپرسور صنعتی به این صورت می باشد که با صرف انرژی مکانیکی ، گاز را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا تا فشار ... انواع کمپرسور هوا وجود دارد که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شده‌اند.