17 آگوست 2015 ... 9- شهوت پیشگان و کسانی که خمس و زکات خود را نمی پردازند (با بویی بد تر از مردار وارد محشر میشوند. 10- تکبر کنندگان (لباسهای آتشین بر آنها می ...