4 آوريل 2016 ... دکتر موسی خانی با اشاره به ثبت نام 624 تیم برای شرکت در مسابقات بین ... های بین المللی پارسیان آزادی تهران، شرکت سندن ایرانیان، شرکت واگن ...