شرکت اریکه ایرانیان یک مجموعه فرهنگی و ورزشی و تجاری است که کار طراحی سایت و ... اقدام به خاک برداری و ساخت مجتمع فرهنگی،ورزشی،تجاری اریکه ایرانیان نمودند.