مراکز پخش داروی رازی در شهرها و شهرستانهای مختلف. ... زاهدان · رشت · کرمان · قم · شیراز · گرگان · مشهد · زنجان · اهواز · بندر عباس · تبریز · همدان · یزد · بابل · گناباد ...