27 سپتامبر 2013 ... یوسفیان کارخانه دارای مساحتی به وسعت 3700 متر مربع و دارای سوله و اداری 1700 متر می باشدخط لواشک موجود بر پایه پوره میوه می باشدخط تولید در ...