اصول مهندسي ترافيك، برنامه‌ريزي حمل و نقل، مهندسي ترابري، راهسازي، روسازي، ماشين‌آلات راهسازي، نقشه‌برداري، متره و برآورد، اجراء و طراحی سازه‌هاي فولادي ،آئين نامه ساختماني، مقاومت ... مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه خزر (87 تا کنون).