2 آگوست 2014 ... آگهی پرداخت سود شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ... ضمنا، سود سهامداران حقیقی که مشخصات خود را به شرکت اعلام نمایند طبق جدول زمانبندی ...