سرپرست واحد نظارت بر مواد غذایی، آراشیی و بهداشتی: دکتر سعید نوری ... عضو شورای مدیران معانت غذا و دارو دانشگاه; عضو کمیته امر به معروف و نهی از منکر معاونت غذا و ...