6 ا کتبر 2016 ... تیزر تلویزیونی و تبلیغاتی صنایع غذایی شیرین عسل طراحی و تولید شده در کانون تبلیغاتی اکران تبریز تبلیغات یعنی آگاهی سازی، ...