6 سپتامبر 2016 ... شرکت پخش چی توز شیراز جهت تکمیل کادر فروش خود تعدادی فروشنده ... عیب یابی و تنظیم موتور رایگان تاکسی های تهران به مناسبت روز هوای پاک.