21 نوامبر 2016 ... نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی نشر و تشکل های نشر برگزار شد.