فلزیاب طلایاب ردیاب معدن یاب آب یاب اسپادانا. ... شرکت اسپادانا ACCURATEDETECTOR@GMIL.COM -09195699287- 0… 0971508799773 بیشتر. وبسایت. 8.