نمونه نامه درخواست کاتالوگ محصولات. نویسنده: ملا بنویس - ۱۳٩۳/۱٢/۸. بسمه تعالی. جناب آقای زبان باز. مدیر محترم شرکت چ کشکی چ پشمی. موضوع : درخواست کاتالوگ  ...