3 مارس 2016 ... ... زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و شهرداری اصفهان از سوی «شرکت دانش بنیان زیست گردشگری آوای گیلار» از ۱۵ لغایت ۲۱ اسفند ...