13 ا کتبر 2016 ... شرکت یونیلیور برای مقابله با روند کند رشدِ فروش، قیمتهای خود را افزایش داده است. افزایش قیمت برخی از اجناس شرکت یونیلیور تا ۱۰ درصد نیز ...