میز تست شیرآلات مهند هیدرولیک با Clamping هیدرولیکی ... Valve و شیرهای عمومی مانند Gate Valve ,Globe Valve ,Butterfly Valve و غیره را در سایت و کارگاه دارد.