این نشان می دهد صنعت صادرات خشکبار از عقب افتاده‌ترین صنایع در زمینه ... و جمع آوری پرسشنامه در بین 61 شرکت تولیدی- صادراتی خشکبار آذربایجانشرقی که به ...