از آنجایی که آرم به منظور نشان دادن علامت های تجاری، هویت شرکت و به رسمیت ... نمادین / سمبلیک یا آیکونیک: لوگو های آیکونی و نمادین تصاویری واضح و در عین حال ... وب سپنتا با تجربه چندین ساله خود، تركیبی از خلاقیت های مختلف را دور هم جمع آوری ...