8 مارس 2016 ... شرکت سبحان انکولوژی اولین و پیشرفته ترین کارخانه ی تولیدکننده داروی ضد سرطان در خاورمیانه می باشد که در سال ١٣٨١ در شهر صنعتی رشت احداث ...