6 دسامبر 2016 ... وی با اشاره به اینکه شرکت سبحان انکولوژی رشت با 6 شرکت داروسازی کشورهای سوییس ، فرانسه ، چین و اتریش همکاری می کند گفت : پارسال بیش ...