نام شرکت: داروسازی سبحان دارو, زمینه فعالیت: تولید دارو. کشور (خط تولید):, - - ... قرص زولپیدم 10 میلی گرم سبحان دارو ... قرص وراپامیل سبحان دارو 40 میلی گرم.