2 آگوست 2016 ... جمعی از کارکنان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اعتراض به وضعیت مسکن و عقب افتادن پروژه‌های تعاونی مسکن کارگری سه‌شنبه ۱۲ مردادماه ...