نامی نیک نهاد شرکت نامی نیک نهاد(سه نان) پیشرو در زمینه تولید نان جهت تکمیل کادر خود دعوت به همکاری می‌نماید. مسئول دفتر دفتر مدیر عامل خانم ، کارشناسی(زبن ...