تماس با شرکت. آدرس : تهران - میدان انقلاب – خیابان کارگرشمالی –. نرسیده به بلوار کشاورز – خیابان قدر – پلاک 15 – واحد 1. تلفن : 66562010-021.