6 دسامبر 2016 ... کمپرسور اسکرو ساخت شرکت GEA. فروشگاه ایگدری. 557 بازدید. 0:26 ... های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی برای سردخانه. صنایع رطوبت هیراد.