بخش سوم سند بال دو ترجمه و منتشر شد. شرکت های PSP خط مقدم ارائه خدمات پرداخت الکترونیک ... رتبه تک رقمی تجارت الکترونیکی ایران در آسیا و اقیانوسیه.