سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه , Tehran, Iran. 80 likes. تنها صفحه رسمی سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -...