روند تولید و پخش برنامه های صدا و سیما با افتتاح شبکه های استانی تکمیل گردید و در ... کردی سنه دژ" گفت: باید از رسانه برای معرفی فرهنگ غنی کرد استفاده کنیم.