سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه . 117 likes · 1 talking about this. صفحه رسمی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‎