استخدام دیوار استخدام شیپور کلیه آگهی های استخدامی شرکت های دولتی، ... دارد جهت ایجاد تعداد شعبات و نمایندگی و عاملیت فروش خود اقدام به استخدام تعدادی نیروی خلاق .... استخدام کارشناس و کاردانی جهت رتبه بندی در مرکز تخصصی آریا ققنوس آسیا در  ...