شرکت آب آشامیدنی جی نی GINI (خوش طعم) در نظر دارد جهت توسعه فروش خود به تمامی شهرها و استان ... سفارش پخش بهترین برندهای آب معدنی و آشامیدنی اصفهان .... نمایندگی سفارش عمده آب آشامیدنی نستله برای سفارش عمده آب آشامیدنی نستله نمایندگی های ...