پینک فلوید در سال ۱۹۶۵ توسط دانشجویان سابق، سید برت، نیک میسن، راجر واترز و ریچارد .... رایت که در حال استراحت از فعالیت‌های درسی‌اش بود در این جلسات شرکت نکرد. .... در ژانویه ۱۹۶۸، او را به عنوان عضو جدید و گیتاریست دوم گروه استخدام کرد.