شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در 14 تیر 1375 به‌صورت سهامی خاص  ...