9 ا کتبر 2016 ... در 6 ماهه نسخت سال جاری، 162 مورد گواهینامه پسته و مغز پسته توسط واحد صادرات ... این مطلب را مدیرکل اداره استاندارد استان یزد هنگام بازدید از شرکت ...