زیررده‌ها. این ۲۵ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۲۵ زیررده است. ء. ◅ شرکت‌های مستقر در اسلاو (۱ ر، ۱ ص). ◅ شرکت‌های مستقر در استوک-آن-ترنت (۱ ص) .